TYRCHEM, spol. s r.o.

Kategorie > > FOR OUTDOOR > FONAX L eco soft

Názov: FONAX L eco soft
Balenie: 200ml
Cena: cena na vyžiadanie
Popis:

(SK) FONAX L eco soft je šetrná čistiaca a vyživujúca pena na všetky druhy kože a koženky. Pri vývoji sa bral maximálny ohľad na životné prostredie. Produkt je na vodnej báze a obsahuje ľahko biodegradovateľné tenzidy rastlinného pôvodu, neobsahuje etoxylované alkylfenoly (APEO). Obsahuje malé množstvo (menej ako 4%) prchavých organických zlúčenín (VOC).  Produkt je vhodný na koženú obuv s membránou alebo bez nej, oblečenie a doplnky (rukavice, tašky, opasky a pod.) ako aj na koženný nábytok. Produkt je ľahko biodegradovateľný a nie je záťažou pre životné prostredie.  


   Výhody:

- účinne čistí

- šetrný 

- vyživuje

- bez vôni a farbív

- nezanecháva zvyšky

- na vodnej báze

- tenzidy rastlinného pôvodu

- bez obsahu PFC a APEO

- VOC menej ako 4%

- 100% biodegradovateľný

 

Prečo nie PFC, VOC a APEO:

Perfluorované látky (Polyfluorinated compounds) vrátane PFOA a PFOS sa označujú skratkou PFC. Tieto látky sa kumulujú a dlhodobo pretrvávajú v životnom prostredí ako aj v živočíchoch vrátane človeka. PFC sa do ľudského organizmu môžu dostať konzumáciou kontaminovanej potravy a vody, inhaláciou impregnačných prostriedkov obsahujúcich PFC ako aj stykom pokožky s takto impregnovanými materiálmi. Zdravotné účinky PFC na človeka niesú doposiaľ úplne objasnené, ale existujú podozrenia, že viaceré z nich vrátane PFOA a PFOS môžu prispievať ku vzniku mnohých zdravotných problémov vrátane poškodenia plodu a vzniku rakoviny. Z toho dôvodu sa odporúča vyhýbať všetkým látkam PFC.

 

Prchavé organické zlúčeniny (volatile organic compounds) skrátene VOC patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu ovzdušia. Do ľudského organizmu sa môžu dostať inhaláciou alebo kontaktom s pokožkou. VOC sú spájané s mnohými zdravotnými problémami ako poškodenie pečene a centrálneho nervového systému. Popri tom sa tieto látky podieľajú aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón.

 

Etoxylované alkylfenoly (Alkylphenol ethoxylates) APEO sú povrchovo aktívne látky ktoré sa používaju v širokej škále produktov pre ich emulgačné, disperzné a detergentné vlastnosti. Z drvivej väčšiny sa jedná o látky NPEO (nonylfenol etoxylát) a OPEO (oktylfenol etoxylát). APEO sa sú veľmi tažko degradovatelné a kumulujú sa v životnom prostredí a živočíchoch vrátane človeka. Samotné APEO nie sú toxické, ale po ich rozklade vznikajú toxické látky, ktoré spôsobujú hormonálne poruchy.


Návod na použitie:  Z čisteného povrchu odstráňte hrubé nečistoty. Na handričku alebo kefu naneste primerané množstvo peny a aplikujte na čistený povrch (nie je potrebné povrch navlhčiť). Hladká koža, alebo koženka: po nanesení peny nechajte krátko pôsobiť a pomocou jemnej kefy alebo hubky stierajte nečistoty. Prebytočnú penu utrite suchou handrou. Brúsená koža a nubuk: nanášajte pomocou kefy. Po nanesení narušte nečistoty kefou a nechajte penu zaschnúť. Následne povrch vykefujte.  Pre silne znečistenú kožu, alebo odolné znečistenie použite čistiacu penu FONAX L eco ultra. Pre zvýšenie vodoodpudivosti odporúčame aplikovať vhodný výrobok z produktovej rady FOR OUTDOOR.
Obrázok:Spýtajte sa na produkt:

Meno, Priezvisko:
E-mail:
Tel. č.:
Správa:
kontakty
TYRCHEM, spol. s r.o.
Vysoká 39
919 34 Biely Kostol
Slovenská republika
Telefón:
+421907 723 301
+42133 55 011 20
E-mail:
tyrchem@tyrchem.sk
www.tyrchem.sk
Tvorba web stránok - IBRANIS